Toegankelijkheid

De zorgkantoren van CZ, De Friesland, DSW, Menzis, Salland, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid vinden het belangrijk dat iedere bezoeker de informatie in de Zorgatlas kan bekijken en gebruiken. Ook bezoekers met een beperking moeten de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt voor het leveren van langdurige zorg, goed kunnen vinden en bekijken.

 

Verklaring voor digitale toegankelijkheid

De Zorgatlas voldoet aan de AA-status voor digitale toegankelijkheid.

verklaring toegankelijkheid