Toegankelijkheid

De zorgkantoren van CZ, De Friesland, Menzis en Zilveren Kruis vinden het belangrijk dat iedere bezoeker de informatie in de Zorgatlas kan bekijken en gebruiken. Ook bezoekers met een beperking moeten de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt voor het leveren van langdurige zorg, goed kunnen vinden en bekijken.

 

Verklaring voor digitale toegankelijkheid

We hebben de eerste maatregelen inmiddels genomen om te voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Dit is al zichtbaar in de Zorgatlas. Om vast te stellen of we voldoen aan alle eisen wordt er nog een toets uitgevoerd, zodat de Zorgatlas eind 2020 volledig digitaal toegankelijk is.

 

Verklaring toegankelijkheid